Victoria Park

Victoria Park är ett bostadsområde beläget söder om Malmös stadskärna i stadsdelen Limhamn. Bostadshusen i området har alla en genomtänkt design och en viktig detalj i byggnadernas arkitektoniska uttryck är balkongerna.


För att undvika uppkomsten av köldbryggor mellan balkongerna och golvet på andra sidan väggen anslöts balkongerna med hjälp av Egcobox isolerade balkonginfästningar. Med Egcobox uppnås nämligen en obruten isolering i väggen, vilket förhindrar stora energiförluster och kalla golv samtidigt som livslängden på balkongerna förlängs.

Information

Produkter från Max Frank AB:Egcobox® isolerade balkonginfästningar
Tillbaka