Tekniska lösningar för byggindustrin

FRANK erbjuder tekniska lösningar för byggindustrin – vi tillhandahåller högpresterande och individuella lösningar. FRANK-koncernens egna designavdelningar och testlaboratorier utvecklar ständigt nya innovativa produkter för armerade betongkonstruktioner och förbättrar kontinuerligt de redan väletablerade produkterna.

Max Frank AB:s produkter

Välj ett av våra produktområden:

För kombination av produkter och användningsmöjligheter se rubriken Tillämpningar.

Kontakt

Max Frank AB
Sporregatan 15
213 77  Malmö
Sverige

Tel: +46 (0)40 - 94 70 70
Fax: +46 (0)40 - 94 70 24
info@maxfrank.seE-mail to info@maxfrank.se
www.maxfrank.se