Ansvarig utgivare

Max Frank AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden
Tel.: +46 (0)40 - 94 70 70
Fax: +46 (0)40 - 94 70 24
E-mail: info@maxfrank.se

Organisationsnummer: SE 556125090201

VD: Mats Dickman


Webdesign:

Scholl Communications AG
Elsässer Straße 74
77694 Kehl
Germany
www.scholl.de

Icke-garanti:
Vi kontrollerar och uppdaterar regelbundet innehållet på vår hemsida. Trots detta tar Max Frank AB inte på sig något ansvar för fullständigheten, exaktheten och aktualiteten i informationen som där anges.


Hyperlänkar  mellan Max Frank AB:s hemsida och hemsidor från en tredje part har upprättats endast i informationssyfte. Användaren av dessa hyperlänkar kan varken åberopa eller förlita sig på innehållet på dessa länkade hemsidor. Max Frank AB avsäger sig ansvar för alla länkar och tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Max Frank AB förbehåller sig rätten att  när som helst ändra eller komplettera informationen som anges på hemsidan.


Kontakt

Max Frank AB
Sporregatan 15
213 77  Malmö
Sverige

Tel: +46 (0)40 - 94 70 70
Fax: +46 (0)40 - 94 70 24
info@maxfrank.seE-mail to info@maxfrank.se
www.maxfrank.se