Termy Maltańskie - Poznań

Przy budowie Term Maltańskich - dużego kompleksu basenowego zastosowano szeroką gamę produktów FRANK. Do uszczelnienia konstrukcji basenów wykorzystano m.in. blachy szczelinowe Fradiflex i taśmy pęczniejące Cresco. W konstrukcji betonowej znalazły zastosowanie wszystkie oferowane przez FRANK systemy zbrojeniowe - stabox, coupler, egcobox i egcodorn. Z grupy produktów szalunkowych wykorzystywane były m.in. kartonowe szalunki słupów tubbox. Ponadto dostarczane były wszelkiego typu drobne akcesoria - w bardzo szerokim zakresie - m.in. dystanse włóknobetonowe i plastikowe, środki antyadhezyjne itd.


Produkty:

Tubbox® rury szalunkowe

Stabox® - zbrojenie odginane

Fradiflex - blachy szczelinowe

Cresco® taśmy pęczniejące