Øresundsbroen

Øresundsbroen er den 16 kilometer lange motorvej og jernbane som går mellem Malmø og København og forbinder Sverige og Danmark. Den består af en bro, en tunnel samt den kunstige ø Peberholm.

Til kantbjælkerne i denne konstruktion leverede Max Frank Zemdrain® formdug, som gennem kontrolleret affugtning giver en øget holdbarhed af betonoverfladen. For at tætne tunnellens landtilslutninger anvendes SynkoFlex, et betonhæftende fugebånd som tætner uden kvældning. Yderligere produkter som leveredes af Max Frank til Øresundsbroen er afstandsholdere og betonafstandsklodser.

Information

Billede: © magooie85 - Fotolia.com
tilbage