SynkoFlex

SynkoFlex er en bitumenbaseret, elastisk vandspærring som hæfter til frisk og hærdet beton, metal og plast, og tætner uden kvældning. Da SynkoFlex tætner uden kvældning forenkles installationen på arbejdspladsen, og problemerne med dårligt vejr forsvinder. Bindingen til betonen er permanent og SynkoFlex modstår de fleste syrer, alkalier og forurenet kloak- og spildevand.

 • Testet ved Vattenfall med 50 m vandsøjle og endvidere testet som drikkevandsneutral ved VBB.
 • Har været anvendt i Sverige siden 1995 på et stort antal rensningsanlæg, vandværker, kældre, museer, tunneler, trug og elevatorskakte.
 • 50 års referencer – internationalt har SynkoFlex været anvendt siden 1960´erne
 • Opfylder kravene i BASTA

Vælg SynkoFlex istedet for kvældende bånd

SynkoFlex

 • Giver tætte fuger direkte efter støbning (50 mVS) 
 • Tætner mod saltvand (30 mVS) og forurenet vand (30 mVS) 
 • Altid gastæt 
 • Tæt i tidevandszoner 
 • Modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier 
 • Monteres direkte i frisk beton 
 • Ufølsom overfor nedbør, etc.
 • Ingen risiko for sprængning af betonen

Kvældende bånd

 • Kræver vandtryk for at tætne
 • Kvældningen er begrænset i saltvand
 • Kvældningen er begrænset i forurenet vand
 • Kræver konstant vandtryk for gastæthed
 • Evnen til kvældning forringes efter et antal vejrcykler
 • Resistensen mod kemikalier varierer meget for forskellige typer af kvældningsbånd, stor usikkerhed
 • Lim, net, skydesøm m.m. kræves, tidskrævende
 • Stor risiko for kvældning inden støbning = ingen tætningskapacitet tilbage
 • Kan sprænge betonen ved for lille dæklag = utæt støbefuge
 

Kontakt

Tel: +46 40-94 70 70
Fax: +46 40-94 70 24
info@maxfrank.dkE-mail toinfo@maxfrank.dk

Service Box

Produktkatalog

Synkoflex (457.6kB)
SynkoFlex
 

Montageanvisninger

SynkoFlex färsk betong (216.9kB)
SynkoFlex härdad betong (341kB)
SynkoFlex
 

Montageanvisninger

SynkoFlex
 

Montageanvisninger

SynkoFlex
 

Montageanvisninger

SynkoFlex färsk betong (216.9kB)
SynkoFlex härdad betong (341kB)
SynkoFlex
 

Referenser

Øresundsbroen