Armeringsteknik

Et komplet sortiment af forbindelsessystemer står til rådighed. Disse omfatter gevindskårne armeringskoblinger (Coupler), strittekasser (Stabox®), kraftige dorne til statiske og dynamiske belastninger (Egcodorn) og isolerede altantilslutninger (Egcobox®). Takket være vore egne produktionsfaciliteter, kan mange af disse produkter fremstilles i særlige udgaver for at opfylde de individuelle behov på hver enkelt arbejdsplads. Frank tilbyder også produkter til betonreparationer som f.eks. galvaniske anoder (Galvashield) og reparationsmørtler. Yderligere produkter, som vi kan tilbyde indenfor armeringsteknik, er cement anker, overfladeretardere og membranhærdere.

Stabox® er et strittekasse system som anvender armeringsjern der kan bukkes igen til kraftoverføring i fuger mellem betonelementer.
Egcodorn, Egcodübel og Titan er vort sortiment af tværkraftdorne som kan overføre de fleste statiske og dynamiske belastninger.
Zinkanoder som giver formindsket korrosion af armerede betonkonstruktioner ved at korrodere istedet for armeringen.
Forankring af stål som anvendes for permanent forankring af armeringsstål, bolte og andre stålstænger i eksisterende konstruktioner.
Membranhærder (curing compound) som danner en midlertidig hinde på betonoverfladen og sikrer et tillfredsstillende hærdningsforløb.
Coupler gevindskårne armeringskoblinger er udformet så de giver 100% kraftoverføring og er velegnede til statiske og dynamiske belastninger.
Egcobox® hjælper med at forebygge kuldebroer mellem bygninger og eksterne elementer i samme konstruktion.
Diffusionsåbne reparationsmørtler som har god vedhæftning til eksisterende beton.
Overfladeretarder til frilægning af stenmateriale i nystøbte beton- og mørteloverflader.
BSV mekaniske løftestænger er alle forsynede med et låsesystem som sikrer 100% automatisk arbejdsgang.