Galvashield galvaniske offeranoder

Galvashield galvaniske offeranoder giver reduceret korrosion i armerede betonkonstruktioner gennem et innovativt design i forskellige udformninger, tilpasset til hver sit anvendelsesområde. Fælles for de forskellige typer er zinkkernen, der er indesluttet i en forstærket cementmørtel, som bevirker at zinken korroderer i stedet for til armeringen.

Korrosionsfremkaldende reparation

Hvis beton repareres i overensstemmelse med retningslinjerne i branchen, hvilket kræver fjernelse af beton indtil armeringsjernet er helt rent og at hele jernets overflade er renset for korrosionsprodukter, koncentreres udskiftningen af beskadiget beton især i områder som har den højeste korrosionsaktivitet.
Den nye reparation beskytter de armeringsjern der er indesluttet i reparationsområdet, men i mange tilfælde er den resterende beton stadig kloridangrebet og / eller karbonatiseret. Denne situation skaber et stort potentiale for dannelse af nye korrosionsområder, der støder op til reparationen.
Hvis dette sker, kan der være behov for yderligere reparationer indenfor kun tre til fem år. For at forhindre dette, monteres Galvashield offeranoder, hvis zinkkerne korroderer i stedet for armeringen.


Galvashield galvaniske offeranoder kan anvendes til:

 • Reduktion af begyndende korrosion i reparationer
 • Udvidelse af broer og andre designændringer
 • Påstøbning på hvælvinger og vægge 
 • Reparation af betonplade, dilatationsfugereparationer og andre områder, hvor ny og eksisterende beton mødes
 • Kloridforurenet eller karbonatiseret beton
 • Reparation af epoxybelagt armering
 • Altaner
 • Søjler og bjælker
 • Brobaner
 • Parkeringshuse
 • Moler og kajer
 • Reparation af industribygninger og kraftværker
 • Forlænget levetid ved hårde driftsbetingelser
 • Slapt armeret beton og spændbeton
 • Ankre til spændarmering
 

Kontakt

Tel: +46 40-94 70 70
Fax: +46 40-94 70 24
info@maxfrank.dkE-mail toinfo@maxfrank.dk

Service Box

Broschyrer

Galvashield broschyr (2763.3kB)

Produktkatalog

Galvashield galvaniska offeranoder (181.3kB)
Galvashield galvaniske offeranoder
 
Galvashield galvaniske offeranoder
 

Montageanvisninger

Galvashield galvaniske offeranoder
 

Montageanvisninger

Galvashield galvaniske offeranoder